Storföretag i Västsverige skulle kunna tjäna 30 procent mer än idag, flera miljarder kronor, utan att öka arbetstiden eller höja takten, visar intervjuer med 30 vd:ar. Det gäller ”bara” att övervinna vissa interna hinder, som bristande samspel, dålig kommunikation och oförmåga att tänka i nya banor.

Undersökningen har gjorts av konsultföretaget Yesp och Business Region Göteborg (BRG). De har låtit 30 verkställande direktörer i företag med mer än 200 anställda betygsätta det egna företagets prestation på en skala från 1 till 100.

Nästan hälften av direktörerna satte värdet till 50 eller lägre. Bara sex av 30 ansåg att prestationsnivån låg på 75 eller högre. Det tycks alltså finnas en anmärkningsvärd potential för förbättringar – och därmed högre vinster.

Initiativ till ny satsning

När direktörerna tillfrågades om vilka hindren är, svarade de bland annat att det brister i en gemensam och tydlig riktning för företaget, brist på handlingskraft, att affärstrategin inte följs i det dagliga arbetet och att den interna kommunikationen måste bli bättre. Andra ansåg att en företagskultur som inte tillåter förändringar är ett stort hinder.

Vid ett seminarium på onsdagen tog BRG initiativ till en gemensam satsning för att diskutera problemen med underutnyttjandet.

– För att Göteborgsregionen ska fortsätta vara en stark tillväxtmotor är det viktigt att vi på olika sätt stöttar och uppmuntrar företagen. Därför bjuder vi in dem till en dialog om viktiga framtidsfrågor, säger Lennart Olausson, VD på BRG.