Godsvolymerna i Göteborgs hamn, Nordens största, minskade under 2009, bland annat på grund av en nästan halverad bilexport. Men järnvägstransporternas andel fortsatte öka och slog alla tidigare rekord. Och under andra halvåret såg det ljusare ut.

Lågkonjunkturen innebar att det under första halvåret skeppades tio procent färre 20-fotscontainrar (TEU) över Göteborgs Hamn jämfört med motsvarande period 2008. Volymerna återhämtade sig sedan något och sett över hela året skeppades cirka 818 000 TEU över hamnen, en femprocentig minskning sett till året innan.

– Vi såg en förbättring under andra halvåret. Ingen stor uppgång men en svag tendens till ökning. Totalt minskade volymerna men vi har klarat oss bra jämfört med många konkurrerande hamnar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Bilhandeln minskade mest

Även för rullande last (ro/ro), exempelvis lastbilstrailrar som dras på och av fartyg, var andra halvåret ljusare än det första. Totalt hanterades nära 504 000 ro/ro-enheter under året, en minskning med 19 procent från 2008.

Oljehanteringen i hamnen landade år 2009 på 21,1 miljoner ton. Jämfört med rekordåret 2008 var det en minskning med sju procent.
Utrikeshandeln med bilar är det godsslag som minskade mest. Under 2009 transporterades strax över 157 000 bilar, en 42-procentig minskning sett till året innan.

Järnvägstransporter fortsätter öka

Systemet med järnvägspendlar som Göteborgs Hamn tillsammans med bland annat järnvägsoperatörer och rederier byggt upp har visat sig framgångsrikt även i lågkonjunktur. Mängden järnvägstransporter uppgick år 2009 till 366 500 TEU, en sjuprocentig ökning jämfört med föregående år.
Det innebär att andelen järnvägstransporter av hamnens totala godsmängder fortsätter att öka. Nu fraktas ungefär hälften av alla containrar till och från hamnen med järnväg.