Fartygen kommer och går som vanligt. – Trafiken till och från Storbritannien rullar än så länge på som vanligt. De allra flesta har sina papper i ordning, så vi har inte haft några större stopp i varuflödet, säger Magnus Nordfeldt, affärsområdesansvarig på Göteborgs Hamn.

– Det ett stort ansvar på den enskilde transportören, att alla har sina papper i ordning när de kommer till hamnterminalen. Än så länge har det fungerat bra, säger Magnus Nordfelt, affärsområdesansvarig på Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn

I mitten av januari hade drygt ett femtontal fartyg gått till eller från Storbritannien via Göteborgs Hamn, vilket är normalt för den här tiden på året.

– Trafiken är alltid lite lägre nu på grund av helgerna. Så vi har haft en mjukstart och allt har gått bra. Vi visste ju inte riktigt vad vi hade att vänta oss förrän avtalet mellan EU och Storbritannien blev klart på julafton, säger Magnus Nordfelt.

Viktig handelspartner

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och Göteborgs hamn är en central knutpunkt. Hamnen har direkttrafik med Storbritannien sex dagar i veckan och varje år lossas drygt 100 000 volymer, oftast lastbilssläp, och 20 000 nya fordon. Trafiken till och från England går via Roro-hamnen, som driftas av Gothenburg Roro Terminal.

Att Storbritannien skulle lämna EU vid årsskiftet 2020/2021 har varit känt länge. Men vilka regler om skulle gälla för handeln mellan parterna har det förhandlats om i ett par år. Så till sist – på julafton, några dagar före brexit – slöts ett handelsavtal.

– Avtalet innebär att det inte är några tullavgifter på varor till och från Storbritannien, men ändå en ökad tulladministration. Fler papper än förut måste fyllas i för att varorna ska kunna passera in och ut ur hamnen, säger Magnus Nordfelt.

Blir stående på kö

Utan ordning på pappren blir lastbilar med varor som ska ut ur Sverige stående utanför hamnområdet, och gods som kommer från Storbritannien riskerar att bli kvar på hamnområdet, eller i värsta fall skickas tillbaka.

– Det har varit vårt värstascenario, att det ska bli stopp med långa köer av lastbilar eller överfullt av gods som inte kan lämna hamnområdet. Men så har det inte blivit, och jag tror inte vi kommer att få se det heller. Vi har haft lång tid att förbereda oss, och också räknat med att det kunde bli en hård brexit. Så jag tycker vi har förberett oss väl, säger Magnus Nordfelt.

Flera utmaningar

Utmaningarna har varit flera. Dels att förbereda interna processer i hamnen, men också att informera varuägare och transportörer om vad som kommer att gälla. Hamnen har förberett sig i samverkan med andra och inte minst Tullverket, rederiet DFDS Seaways och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal som viktiga parter.

Tillsammans har de sett över rutiner, information till berörda parter och ökat på bemanning och öppettider på vissa platser så att allt ska fungera smidigt.

– Det vilar till sist ett stort ansvar på den enskilde transportören, att alla har sina papper i ordning när de kommer till hamnterminalen. Än så länge har det fungerat bra, och jag har gott hopp om att det kommer att fortsätta så, säger Magnus Nordfelt.