Nominerade med engelsk partner. Medins Havs- och vattenkonsulter i Mölnlycke kan vinna priset för EU:s bästa företagssamarbete. Företaget hittade sin brittiska samarbetspartner genom Business Region Göteborg. Det har lett till nya affärsmöjligheter, fler jobb och internationell uppmärksamhet.

Medins Havs- och vattenkonsulter jobbar med miljöundersökningar och analyser av vattendrag, älvar och sjöar. Våren 2015 kom de i kontakt med Seastar Survey i England, som är specialiserat på miljöanalyser för havsvatten. Företagen började samarbete för att dra nytta av varandras kunskaper.

6E22.jpg
Affärsmöjligheter mellan europeiska företag
Kontakten med det brittiska företaget fick Medins med hjälp av det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe network, verksamt vid Business Region Göteborg och med kontor över hela Europa. Deras roll är att öppna dörren till de affärsmöjligheter som finns mellan företag i Europa.

Samarbetet blev så lyckat att företagen nu är nominerade till Enterprise Europe network awards 2016 för bästa partnerskap. Priset delas ut 14 november.

– Tack vare samarbetet har vi anställt fler, ökat våra marknadsandelar och även börjat att exportera våra tjänster till andra europeiska länder, berättar Olof Nilsson, vd på Medins.