Företagare träffar beslutsfattare. Göteborgs Stads ambition är att Göteborg ska ha bäst företagsklimat bland Sveriges storstäder. För att förbättra dialogen mellan företagare och Göteborgs Stad anordnar stadens näringslivskontor, BRG, konceptet Morgonsoffan vid tre tillfällen under våren. Första gästen var kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson.

Nyligen utsågs Göteborg till Europas nionde mest företagsvänliga stad av fDi Magazine, som ges ut av Financial Times (se länk till artikel nedan). Men i Svenskt Näringslivs ranking hamnade Göteborg på plats 216 av Sveriges 290 förra året – bakom både Stockholm och Malmö.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet har pågått länge. Morgonsoffan är ett nytt koncept som Business Region Göteborg står bakom, med syftet att skapa bättre förutsättningar för framgångsrikt företagande i Göteborg.

– Vi anordnar Morgonsoffan för att vi vill skapa ett forum för dialog mellan näringslivet och Göteborgs Stad. Vi tror att den utveckling vi vill ha kräver dialog, att vi förstår varandra, säger Karin Eriksson, verksamhetsstrateg Business Region Göteborg och projektledare för Morgonsoffan.

Vill förbättra attityderna
Cirka 70 företagare kom till vårens första Morgonsoffan med det överordnade temat ”Göteborg växer” hos Business Region Göteborg 3 mars. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson var gästen i soffan. Han fick svara på frågor både från moderator Jessica Humleklo och publik under ämnet ”Att leda en stad som står mitt i ett utvecklingssprång”.

– Det som sticker ut i Svenskt Näringslivs undersökning är frågan om attityder mot företagare. Där är Göteborg all time low. Den frågan tycker jag är viktig att jobba med, säger Axel Josefson om företagsklimatet.

Kommunstyrelsens ordförande fick bland annat svara på frågor om trygghet, förtätning av staden, kollektivtrafik och hur Göteborgs företag kan säkra kompetensförsörjningen.

– När man får ett jobb i Göteborg är det inte bara bostad man ska hitta, utan det ska finnas ett jobb till sin partner också. I Göteborg är vi väldigt framträdande på tekniksidan, men inte när det gäller till exempel humaniora. Vi försöker få hit statliga verksamheter, och därmed andra sorters jobb, så att det ska bli enklare för hela familjen att flytta hit.

Vill ha bättre tågförbindelse till Oslo
Många pendlar från andra kommuner i VG-regionen till sitt jobb i Göteborg och Axel Josefsson fick prata om framtida tågförbindelse till Borås. Dessutom lyfte han vikten av bättre tågförbindelse till Oslo – en fråga där Göteborgs Stad ingår i ett europeiskt samarbete för att få till en sådan.

När det gäller frågan hur Göteborg blir en levande stad dygnet runt, berättade Axel Josefsson att det alltid i nybyggnadsprojekt planeras för handel och verksamheter på bottenvåningen.

– Vi jobbar också med hur vi placerar lokala verksamheter. Allt kan inte vara på Gustav Adolfs Torg utan vi behöver vara i hela staden.

Morgonsoffan anordnas ytterligare två gånger under våren.

– Nästa gäst är stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant och samtalet kommer att handla om stadsutveckling, säger Karin Eriksson.