Promenader istället för möten. Inga skrivbordsmöten, istället timslånga promenader. På sina vandringar fick de två, en tjänsteman och en romsk aktivist, förtroende för varandra, diskuterade idéer och hittade öppningar. Det gav resultat.

Nu, två år senare, har deras samtal omsatts i ett stort utbildningsprojekt för och med romer, som vill lära sig att starta eget.

– Vi måste göra saker som ger romer hopp, säger Bagir Kwiek.

– Min roll har varit att öppna dörrar, säger Lennart Engström.

När utbildningarna startar på studieförbundet Sensus i Göteborg i slutet av augusti har Bagir arbetat där med förberedelserna sen början av året.

Målet är att romer, som går utbildningen i entreprenörskap, ska stärka sina teoretiska och praktiska kunskaper och få motivation att antingen starta egna företag eller att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden.

Hjälp av kulturtolkar
– Vi ska stimulera romer att starta företag och utnyttja sina kunskaper på ett nytt sätt, med hjälp av romska kulturtolkar, säger Bagir Kwiek, ordförande i Föreningen romer för kulturell utveckling och aktiv i många andra sammanhang som rör romers rättigheter och framtida möjligheter. Kulturtolk i detta sammanhang är en rom som har eller haft företag och som vet hur det fungerar.

Utbildningsprojektet, som fått namnet Newo Drom (En ny väg) ska pågå i tre månader, och därefter ska deltagarna kunna få stöd och hjälp. Personer mellan 18 och 64 år har kunnat söka, 48 har antagits, varav cirka en fjärdedel är kvinnor.

– För romer handlar det om att ta tillbaka makten över sin egen situation genom att utnyttja sina kunskaper på rätt sätt. Projektet ska också fungera som arena för nya idéer, som kan omsättas i vardagslivet och det ska ge hopp till unga romer, förklarar Bagir.

Vems idé var då projektet Newo Drom?

– Jag minns att det var Bagirs. Den uppstod under de långa samtal vi hade på de promenader vi började med i september 2010, säger Lennart Engström, som arbetar på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Lennart Engström hade fått uppdraget, av kommunstyrelsen, att skapa stödjande aktiviteter för och tillsammans med romer. Det lät sig inte göras från kontoret.

Behövde komma ut
Han behövde ut och träffa romer som ville åstadkomma förbättringar för sin minoritet i samarbete med staden.

– På ett informationsmöte med romer i Lövgärdet träffade jag för första gången Bagir. Vi pratade kort och bokade vårt första möte

Lennart hade samtidigt uppdraget att komma med förslag till ett remissvar från Göteborgs kommun till regeringskansliet, gällande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”

– När jag bollade frågor från betänkandet med Bagir kom de höga arbetslöshetssiffrorna bland romer upp, vilket ledde till nya diskussioner.

Bagir sa bland annat att romer visst jobbar, för fullt, ofta svart – och att han själv för det mesta arbetat gratis. Romska kvinnor och män i Göteborg har otvivelaktigt kunskaper och erfarenheter av handel, försäljning och olika hantverk. Men de syns alltså inte på den ordinarie arbetsmarknaden som anställda eller egna företagare.

Lennart frågade honom vad han tyckte att man skulle gör åt detta.

Schyssta affärer
Svaret kom snabbt: Lär romer att starta eget, att göra schyssta affärer, och hur det ska gå till.

– Därefter gick Bagir hem och funderade, och kom kort därefter tillbaka med en färdig kursplan, berättar Lennart.

Kontakter togs då med Sensus, som har kompetens att ta hand om ett projekt som detta. Idén föll i god jord.

På en workshop i juni förra året, med ett tiotal romer och lika många personer från olika myndigheter och stadsdelsnämnder, beskrev deltagarna de problem de upplever att romer har, efter en särskild metod utvecklad av SIDA (Logical Frame Work Approach).

Sen gjordes, på Sensus, den 41-sidiga ansökan till Europeiska Socialfonden. I september 2011 blev den godkänd och i januari 2012 anställdes Bagir på halvtid på Sensus.

Göteborg pilotkommun
Göteborg utsågs i våras av regeringen till pilotkommun för romsk integrering, en av fem kommuner som ska visa vägen i arbetet för romsk inkludering. Lennart Engström menar att det inte hade varit möjligt utan kontakterna med Bagir Kwiek och de övriga romer som han under det gångna året fått med i dialogen med kommunen. Fram till och med 2015 ska pilotkommunerna ta fram goda exempel som senare kan spridas över landet.

– Newo Drom kan mycket väl bli ett sådant exempel som visar hur man kan arbeta i Sverige och Europa. Nyfikenheten på projektet är redan stort, säger Bagir och Lennart.

Utbildningen har fått 1,4 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF, och 1,9 miljoner från Göteborgs stad.

Läs mer om projektet: Utbildning i företagande ny väg för romer