Över 100 000 besökare från 180 länder i år.  Under 2019 har webbplatsen Move to Gothenburg haft över 100 000 unika besök från 180 länder. Det är en fördubbling jämfört med tidigare och ett bevis på att den gemensamma satsningen på att attrahera och ta emot internationell kompetens har lyckats nå ut. Nästa år utökas verksamheten ytterligare.

Göteborgsregionen har ett starkt näringsliv och världsledande forskning som är beroende av tillgång på rätt kompetens. Men hur locka hit internationell kompetens och hur få den att stanna?

Genom initiativet Move to Gothenburg har näringslivet, akademin, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen gjort en gemensam satsning. Tillsammans arbetar man sedan fyra år med att locka hit kompetens och att underlätta deras möte med Sverige när de väl kommer.

– Vi jobbar med helheten. En del vet inte ens vad Sverige är eller vad Göteborgsregionen kan erbjuda. Vi ger information och praktisk handledning till båda målgrupperna, de som funderar på att komma hit och de som redan valt att flytta hit, säger Niklas Delersjö, huvudprojektledare för Move to Gothenburg.

movetogothenburg.com
En viktig del i arbetet är webbplatsen med samma namn. Där har Move to Gothenburg i samverkan med myndigheter och andra offentliga aktörer sammanställt all tänkbar information som den som är nyfiken på, eller nyligen etablerad i, Göteborg och Sverige kan tänkas behöva.

Här finns till exempel information om hur man söker bostad, tar kontakt med Migrationsverket, hur det svenska skattesystemet fungerar, vad det finns för skolor, hur internet och mobilnätet fungerar, om förhållandet och regler på arbetsmarknaden, det svenska välfärdssystemet, pensioner och mycket, mycket mer.

– Det finns också en guide där man genom att svara på ett antal frågor kan få en egen checklista på saker att göra och kolla upp inför till exempel en flytt till Göteborg, säger Niklas Delersjö.

Satsning i sociala medier
Trafiken till webbplatsen har ökat rejält under det senaste året. Enligt Niklas Delersjö beror det delvis på att den hela tiden utvecklas och blir bättre, men framförallt en satsning på sociala medier.

– Vi har paketerat ett helhetserbjudande som via Facebook, Instagram och Linkedin har nått specifika målgrupper runt om i världen. Här lyfter vi fördelarna med att bo i Göteborgsregionen och visar vilka utvecklingsmöjligheter som finns för den som väljer Göteborg, säger Niklas Delersjö.

Filmen och erbjudandena i sociala medier har haft 17 miljoner visningar och nått 3,8 miljoner unika personer, alla med relevant kompetens för Göteborgsregionen. Över en miljon har interagerat på något sätt.

De medverkande arbetsgivarna som har behov av att rekrytera från andra länder ges nu möjlighet att nå ut till den talangpool som byggts upp och som redan visat intresse för Göteborg och Västsverige. Enskilda arbetsgivare kommer att kunna annonsera riktat till målgrupper och kompetens som de specifikt söker, över hela världen.

– Det här stärker hela regionen. Stad, region och näringsliv skapar värde för varandra som ger vinster till hela samhället, säger Niklas Delersjö.

Personliga möten på servicekontor
Men Move to Gothenburg är långt ifrån bara en digital satsning. Man ordnar även seminarier och informationsträffar och under nästa år kommer satsningen med personliga möten att gå in i en ny fas.

Move to Gothenburg ska i ett pilotprojekt inleda ett samarbete med Statens servicecenter och deras servicekontor där Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i dag samverkar. I piloten ska även aktörer från staden ingå som på olika sätt bidrar med service till internationell arbetskraft.

– Tanken är att skapa ett ”en dörr in”-koncept för internationell kompetens som kommer till regionen. De ska kunna gå till ett ställe för att få svar på många av sina frågor, säger Niklas Delersjö.