Största utbyggnaden på 40 år. Muddermassor från Göta älvs botten återanvänds som fyllnadsmaterial när Göteborgs hamn byggs ut. Den nya terminalen blir 140 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar 20 fotbollsplaner. “Det har inte byggts några terminalytor i den här storleken sedan 1970-talet”, säger Joakim Grenmarker, projektägare.

Joakim Grenmarker, projektägare för nya hamnen i Arendal. Foto: Göteborgs Hamn AB

Den nya terminalen byggs i Göteborgs hamns ytterhamnar och ligger i anslutning till övriga terminaler som finns där. Tillstånd finns för att bygga ut 220 000 kvadrat, etappen som byggs nu är på 140 000 kvadrat.

– Vi använder oss av muddermassor från Göta älv som fyllnadsmaterial i stället för sand. Muddermassor som har för mycket föroreningar för att vi ska kunna dumpa dem utanför Vinga, men de är inte farliga att använda på land, säger Joakim Grenmarker.

Fyller en bassäng

 Det är 180 000 kubikmeter muddermassor som används. Massorna blandas ihop med cement och bindningsmedel.

– Vi har byggt en bassäng i Arendalsviken och gjort den så tät som vi bara kan. Just nu håller vi på att fylla ut den med muddermassorna och betong.

Renar vattnet

 När Göta älv muddras används en miljöskopa för att det ska vara så bra som möjligt för miljön. Det innebär att det också följer med 60-70 procent vatten. När muddermassorna fyller bassängen trängs vatten först undan till en utfyllnadsbassäng. Det behöver renas och kontrolleras innan det släpps tillbaka i havet.

– Vi har koldioxid som reglerar ph-värdet och en filteranläggning med först sandfilter och sedan kolfilter för att minimera utsläpp av ämnet TBT som finns i gammal bottenfärg på fartyg.

Roro-verksamheten har ökat

 Anledningen till att hamnen byggs ut är att det behövs mer terminalyta. Den senaste tiden har  roro-verksamheten ökat. Det innebär att släpvagnar till lastbilar körs på i en hamn, fraktas och hämtas av lastbil i annan hamn.

– Terminalen är en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner som kommer att stärka Göteborgs position som Nordens logistikhuvudstad, säger Joakim Grenmarker.

Det kostar cirka en miljard att bygga den nya hamnen i Arendal. Planen är att terminalen ska vara klar år 2023. Göteborgs hamn är Nordens största och bolaget ägs av Göteborgs Stad.