Har fått stöd och råd av Företagslotsen. Genom att drastiskt minska kostnaderna hoppas Musikens Hus i Göteborg hålla sig flytande genom covid-19-krisen. Men det är ett heltidsarbete – utan lön – att navigera bland alla åtgärder och stödformer. Företagslotsen hos Business Region Göteborg har varit ett bra bollplank tycker Erik Ridderstolpe som sitter i styrelsen för Musikens hus.

– Sök hjälp innan det är för sent. Det är ingen prestigefråga, utan en överlevnadsfråga, säger Sam Friberg, företagslots på Business Region Göteborg.

Förändringen kom direkt efter att världshälsoorganisationen WHO förklarade att covid-19-utbrottet utvecklats till en pandemi. Det var den 12 mars och sen gick det fort. Antalet besökare i restaurangen minskade kraftigt och spelningar avbokades – bland annat från internationella artister som inte längre kunde resa utanför landet.

– Det gick så fort. Vi gjorde snabbt en kalkyl över intäkter och kostnader, blixtinkallade ett extra styrelsemöte där vi bestämde att stänga hela verksamheten om två dagar och så informerade vi personalen. Det var oerhört tråkigt, men inget annat att göra, säger Erik Ridderstolpe från Musikens hus styrelse.

Musiken hus har en lång historia som kulturscen för bland annat musik och poesi med cirka 250 publika arrangemang per år. Här finns också en vegetarisk restaurang med en egen mindre scen. I huset repar ett 70-tal band och lokalerna används även för kursverksamhet. Sedan 1992 drivs verksamheten av en ekonomisk förening.

Mycket svårt läge
Och så, i mitten av mars, avstannade allt. Även om de tre personerna i styrelsen, som också är Musikens hus ledning, agerade snabbt och till exempel helt tagit bort kostnaden för personal inklusive sina egna löner, så är läget fortsatt mycket svårt.

– Det första vi tänkte var att vi har drivit det här i många år och har haft kniven på strupen förr. Men insåg snart att det här är trots allt en helt ny situation och som det för ett litet företag är väldigt svårt att navigera i. Vi har inte råd att anlita eller anställa konsulter som kan bevaka vilka stöd som finns att söka och guida oss vidare, säger Erik Ridderstolpe.

Det var så de fick kontakt med Företagslotsen på Business Region Göteborg. Deras uppgift är just att vara stöd för företag när de inte vet var de ska vända sig i kontakt med myndigheter. Normalt har de 350–400 fall per år, men den senaste tiden har inneburit en drastisk ökning. Under den senaste månaden har de haft av 231 ärenden som direkt kan kopplas till covid-19-pandemin.

Lätt att bli paralyserad
– Som litet företag är det lätt att bli paralyserad när intäkterna plötsligt försvinner. Vi försöker leda dem rätt och visa på vilka olika alternativ som finns och var de kan söka stöd. Speciellt nu när det hela tiden dyker upp nya möjligheter till stöd från stat och myndigheter, säger Sam Friberg, företagslots på Business Region Göteborg.

Business Region har utökat verksamheten och erbjuder nu extra rådgivning för drabbade företag, både av Företagslotsen och Företagsakuten. De har också sammanställt en egen avdelning på sin webbplats med vägledning för företagen. Där finns uppdaterad information om nya stödpaket och konkreta tips och råd, bland annat om att göra en beredskapsplan. Den hjälper företaget att få en tydligare bild av situationen, vilka åtgärder som kan vidtas och vem man då ska kontakta.

– När Musiken Hus kontaktade oss fick de först ge mig en bild av läget och sen gick vi genom olika lösningar och vilka alternativ som kunde vara aktuella. De hade redan innan vårt samtal agerat snabbt och gjort en hel del, men vi kunde hjälpa dem vidare, säger Sam Friberg.

Snabb och professionell hjälp
Erik Ridderstolpe håller med. Han tycker att han på den korta stunden fick snabb och professionell hjälp, inte minst för att inte glömma nåt väsentligt och med aktuell information om de nya covid-19-relaterade stöd som är på gång.

– Att få en personlig kontakt med någon som har helhetssyn och snabbt kan peka på saker som vi borde fördjupa och arbeta vidare med var guld värt, säger Erik Ridderstolpe.

Men det är företagen själva som måste ansöka om stöd, kontakta sin hyresvärd om hyresreduktion och lägga upp en ekonomisk plan för att överleva krisen. Musikens hus har gått igenom sina kostnader och kollat vilka avtal de kan säga upp. De har kontaktat sin hyresvärd Higab och precis fått meddelande om att de beviljats två månaders uppskov med hyran.

– Det är bra och en förutsättning för att vi ska överleva. Men pengarna ska betalas tillbaka och det innebär att vi tar med oss en tung ryggsäck in i verksamheten när allt vänder igen. Vi har aldrig kunnat spara pengar och bygga en buffert så det kommer att bli svårt. Vi hoppas på att det kommunala bolaget kan ge oss en hyresrabatt i stället, säger Erik Ridderstolpe.

En vecka i taget
Nu tar Musikens hus en vecka i taget och jobbar på för att finnas kvar och vara startklara senast efter sommaren. Det är förhoppningen.

– Ett liten ljusglimt är i alla fall att vi nu får ännu större glädje av att vi installerat solceller. Vi betalar själva både fjärrvärme och el i hela vårt 3000 kvadratmeter stora hus. Men nu kanske vi slipper det mesta av elkostnaden när vi med hjälp av solen kan producera den själva, säger Erik Ridderstolpe.

Företagslotsen Extra på Business Region Göteborg består av Maria Lindström, Sam Friberg, Charlotta Johansson och Torbjörn Kvarefelt.