Vad har bilar och chips för gemensam nämnare? Angered. Ford Motor Scandinavia har lagt sitt huvudkontor för Norden här och Kraft Foods – med bland annat Estrellachips – koncentrerar sin produktion hit.

Närheten till riksväg 45, tillgång på bostäder, gott om mark, gott om arbetskraft, lätt att hitta parkeringsplats. Frisk luft, faktiskt den bästa i Göteborgsområdet, vackra omgivningar och framtidstro.

– Det är de viktigaste anledningarna till att företagen flyttar hit, tror Magnus Hammarstrand som är ordförande i Angereds Företagarförening.

Många småföretag

De största och mest kända företagen i området är kanske just Ford och Estrella. Men framför allt består Angered av små företag. För att göra området mer attraktivt för dem och för att locka nya företag att välja Angered har Angereds Företagarförening lagt ner ett stort jobb på att tvätta bort det dåliga ryktet.

Ett nära samarbete med polisen i området har gjort att brottsligheten drastiskt går neråt. Sett i ett tvåårsperspektiv pekar alla brottskurvor neråt. Antalet fordonsbrott har mer än halverats.

Städat i området

– Det är ju självklart att om brottsligheten minskar så ökar tryggheten för dem som bor här men också för dem som arbetar här och driver företag, säger Magnus Hammarstrand.

Företagarföreningen har ett brett kontaktnät med både företagarna och myndigheter och fungerar som en länk däremellan. Bland annat har man sett till att städa upp i områden där det varit skräpigt.

– Det måste se snyggt ut här. Det är ju vårt ansikte utåt, konstaterar Magnus Hammarstrand.

Fler företag leder till fler jobb i Angered

Angered är ett utvalt område i Göteborg. I hela landet har 24 områden valts ut inom ramen för den så kallade storstadssatsningen. Hjällbo, Gårdsten, Bergsjön och Norra Biskopsgården är de fyra områdena i Göteborg som ingår i satsningen. Förhoppningen är att minska skillnaderna mellan olika stadsdelar.

Utvecklar och förnyar

För att göra det arbetar man nu på flera olika håll för att göra de här områdena mera attraktiva, utveckla och förnya dem. Det handlar bland annat om trygghet och trivsel där man bor, om språk och skola, om demokrati och delaktighet.

Näringslivsbolaget Business Region Göteborg är en av många parter som medverkar i storstadssatsningen. Många människor i de fyra områdena är utan jobb.

En viktig del av satsningen handlar därför om att skapa arbetstillfällen. Om fler företag väljer att etablera sig i området ger det fler jobb.

Mycket bra läge

– Vi vill att människor och företag ska uppmärksamma Angereds värde. Här bor 45.000 människor – lika många som i en medelstor svensk stad. Och läget är mycket bra, säger Roger Strömberg.

Han arbetar med investerings- och etableringsfrågor på Business Region Göteborg. Just nu är han med och tittar närmare på hur man skulle kunna utveckla handelsnäringen i området.

Göteborgs stad har fått 343 miljoner kronor av regeringen för arbetet med storstadssatsningen. Minst lika mycket ska skjutas till av kommunen.

Annika Risberg

Fakta | Näringslivet i Angered

• I området finns omkring 500 aktiva företag. Omkring 65 av dem är medlemmar i Angereds Företagarförening.
• Kontakt: Ordförande Magnus Hammarstrand
• E-post: info@angeredsindustrier.se