Ett parti för integration. Näringslivstoppar, politiker och artister spelar schack i Nordstan med ungdomar från förorten. Business Region Göteborg hjälper till att föra samman människor, som annars kanske inte skulle träffats, i en schackturnering för integration.  

Fredagen den 15 oktober går schackturneringen Näringslivet Möter Förorten av stapeln i Nordstan. Turneringen bygger på parschack. Det innebär att en representant från näringslivet bildar lag med ett barn eller ungdom från förorten. Under tystnad spelar och samarbetar de två i teamet genom att göra vartannat drag.

− Med hjälp av schack skapar vi unika möten över gränserna där deltagarna lär känna varandra på lika villkor, säger Pontus Carlsson, stormästaren och landslagsspelaren som startade turneringen 2015 för att motverka segregation.

Knyter kontakter

Sedan schackturnering kom till Göteborg 2018 har Business region Göteborg (BRG) stöttat och bidragit med sina kontakter och nätverk.

BRG:s företagslots Sam Friberg, som själv spelat schack sedan han var 14 år och deltar i turneringen, menar att Näringslivet Möter Förorten skapar en mängd positiva synergieffekter.

− Barnen och ungdomarna får början på det nätverk de ofta saknar och chansen att skapa engagemang och intresse för en annan sorts framtid än den som de kanske oftast möter, säger han.

Att mötas ger möjligheter

Pontus Carlsson berättar att Näringslivet Möter Förorten har lett till allt från jobberbjudanden till vänskapsband.

− Många problem relaterade till segregation uppstår för att människor inte träffas. Men när vi får mötas på lika villkor infinner sig en förståelse och respekt som inte alltid finns när vi befinner oss bakom en dataskärm eller i sociala medier.

Schackturneringen kom till Göteborg 2018. Foto: Naringslivetmoterfororten.se