Intresset för tillväxtfrågor bland småföretag i Göteborgsregionen har ökat kraftigt. I höst har 122 nya företag anmält sig till Business Region Göteborgs projekt Tillväxt Mikro. Det är nästan dubbelt så många som i våras.

– Nu har vi Mikro-grupper i elva av Göteborgsregionens 13 kommuner, berättar Anita Mellgren, informatör på Business Region Göteborg.

Tillväxt Mikro vänder sig till företag med en till fyra anställda. Och Anita Mellgren ser lovande signaler på att många av småföretagen håller på att utöka.

– Ett tecken är att allt fler använder sig av vår rekryterings- service, med två anställda på Arbetsförmedlingen som hjälper våra medlemmar.

En del är rädda för att växa

Företag som ansluter sig till Mikro-projektet får delta i seminarier och tio nätverksträffar på kvällstid, en gång i veckan, med åtta till tolv företagare i varje grupp.

5170.jpgTre teman avhandlas – affärsutveckling, marknadsföring och ekonomistyrning. Ett nytt moment ska också införas inom kort – modet att växa.

– Många småföretagare är rädda för att växa, de tycker att det känns läskigt och lite farligt. Men om vi börjar tala om det och de får mer kunskap, så kommer också självförtroendet att våga växa, säger Anita Mellgren.

Ingen ekonomisk utvärdering gjord

Någon analys kring vilken ekonomisk nytta Mikro-företagen haft, till exempel fler kunder eller ökad omsättning, har inte gjorts ännu.

– Men vi har klart höga siffror i våra mätningar med nöjd-kund-index, säger Anita Mellgren.

– Ett mål är att tio av de 200 nya företag vi får varje år, ska växa så att de får fler än fem anställda. Vi är inte riktigt där ännu, men vi är på väg.

Tillväxt Mikro-projektet startades av BRG för två år sedan och har nu närmare 400 medlemmar. Motsvarigheten för företag med fem till 249 anställda, Tillväxt 2000, har cirka 600 medlemsföretag.