Lokala småföretag med ambitioner. När Business Region Göteborg på onsdagen höll sin tionde inspirationsdag belönades två lokala företag, Netrelations of Scandinavia och Abionova AB.

I tio år har Business Region Göteborg inbjudit lokala småföretagare till inspirerande samlingar. Vid onsdagens arrangemang utsågs bland tre nominerade kandidater Årets tillväxtföretag. Dessutom röstade deltagarna själva fram Årets äventyrare.

Året tillväxtföretag blev Netrelations of Scandinavia AB – ett företag som utvecklar webbplatser, intranät och digitala mötesplatser. Under tre år har företaget ökat sin omsättning med 161 procent och antalet anställda från 10 till 33.

Årets äventyrare heter Abionova AB – ett företag med tolv anställda som erbjuder pannanläggningar för biobränsle till kommuner, energibolag, bostadsbolag och industrier.