Ska skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Med drygt ett år kvar av den första handlingsplanen i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program ställde vi några frågor till Pia Areblad, programansvarig på Business Region Göteborg.  Hur går det med aktiviteterna i det näringslivsstrategiska programmet? 

– Det går bra! Vi har totalt 91 aktiveter varav 75 procent löper på enligt plan. 20 procent är försenade i första hand på grund av Corona-pandemin. Vi räknar dock med att de ska vara i hamn i december 2021 då alla aktiviteter i första handlingsplanen ska vara färdiga. Totalt har tre aktiviteter fastnat i regelkrångel men vi håller på att se över hur vi kan lösa det.

Hur ser det ut i övriga kommuner i Göteborgsregionen? 

– Lerum, Alingsås och Stenungssund håller på att ta fram sina strategier för att leverera på det övergripande målet i programmet – 120 000 nya jobb till 2035. Gemensamt för alla kommunerna och vad som gör det här arbetet unikt, är att man jobbar med alla de enheter och sektioner i kommunen som kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för företagande.

– Det är alltså inte ett arbete enbart för näringslivsenheten utan ett nära samarbete med till exempel samhällsbyggnad, myndighetsutövning och utbildningssektorn där man tydliggör hur man ska arbeta för att möta målgruppen företag.

Vad fokuserar du på nu? 

– Under hösten har vi haft avstämningar med referensorganisationerna, Västsvenska handelskammaren, Svenskt näringsliv, Företagarna, LO, Unionen, Göteborgs Universitet och Studentforum. De har gett inspel till vårt arbete och träffat processledarna för några av de strategiska områdena. Kortfattat kan man säga att de lyfter fram värdet av att man arbetar på tvären både i staden och i Göteborgsregionen och vikten av att vi alla kommunicerar tydligare och bättre vilka förbättringar som görs för företagen.

– Slutligen påbörjar vi nu arbetet med nästa stormöte som ska äga rum den 5 mars 2021 på Lindholmen Science Park. Då möts företag, förvaltningar och bolag i staden för att ge inspel till nästa handlingsplan som ska gälla 2022-2023. Alltså vad vi behöver prioritera för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet.

– Västsvenska handelskammaren, Svenskt näringsliv och Företagarna ansvarar för att bjuda in de företag som vill vara med och bidra till respektive rundabordssamtal under stormötet. Företagen väljer själva vilket område de vill jobba med: kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur, markberedskap, företagsklimat eller innovationskraft. Förhoppningen är att vi ska kunna ses fysiskt och arbeta i smågrupper vid 24 olika bord men det får tiden utvisa. Vi arbetar utifrån Visitas riktlinjer för covidsäkrade möten.

Något annat du vill lyfta fram?

– Gå gärna in på vår nya hemsida och följ arbetet med aktiviteterna. Där kan man se exakt vad som görs, vilka bolag och förvaltningar som jobbar med aktiviteterna och hur långt vi har kommit. Jag blir så glad när jag ser allt det fina som vi gör för regionens näringsliv!