Norska företag har satsat närmare 800 miljoner kronor på Norra Älvstranden de senaste tre åren. Numera ägs bland annat Eriksbergshallen av ett norskt konsortium.

– De har i högsta grad varit med och förändrat bilden av området, säger Lars Ivarson, vd på Norra Älvstranden Utveckling AB.

Det är en rad norska företag som etablerat sig i det expansiva området. Den senaste affären är Semcon-huset på drygt 15 000 kvadratmeter som byggs på Lundby strand. Ägare är den norska AF-gruppen och huset ska stå klar i början av 2003. Andra norska investeringar på Norra Älvstranden är Blå Hallen med Hotel 11 och 200 lägenheter.

Det är också tydligt att Göteborg och Oslo har ett väl fungerande samarbete. Bland annat deltog de båda städerna i en gemensam monter på den stora fastighets- och investerarmässan MIPIM i Cannes i våras. Det var Business Region Göteborg och motsvarigheten i Oslo som stod för samarbetet. En liknande satsning är planerad även för våren 2002.

– Investeringarna visar tydligt att det finns väl upptrampade stigar mellan Göteborg och Oslo. Och det är roligt att den här formen av handelsförbindelser börjar uppmärksammas mer, säger Lars Ivarson.