Planerna på en 25 mil lång naturgasledning från Norge till Västsverige har kommit närmare ett förverkligande. På tisdagen diskuteras projektet vid en norsk-svensk konferens på Rya kraftvärmeverk inom ramen för Göteborg–Oslo-samarbetet.

Det så kallade Skanled-projektet handlar om en naturgasledning från de norska gasfälten i Nordsjön till sydöstra Norge, med fortsatt ledning till Västsverige och vidare ner till Danmark.

Kommersiella avtal i botten

Ännu är inga beslut tagna, men förprojektering och miljöprövning pågår i Norge och Sverige med sikte mot ett beslut under 2009. I så fall kan ledningen stå färdig att tas i bruk runt 2012, till en total kostnad av runt tio miljarder kronor.

Sedan projektet första gången presenterades inom Göteborg-Oslosamarbetet, för två år sedan, har det hänt en hel del som fört planerna framåt.

– Det finns nu kommersiella avtal i botten, både för att vara med och äga ledningen och för att köpa naturgas, säger Robert Onsander, projektledare för petrokemi på Business Region Göteborg (BRG).

I januari i år tecknade 13 företag en överenskommelse om att delta i förverkligandet av naturgasledningen, antingen genom att vara med och äga ledningen eller genom att förboka stora volymer naturgas. Från Sverige deltog bland andra Preem Petroleum, Borealis, Perstorp och Göteborg Energi i överenskommelsen.

Diskuterar miljöeffekter

– Sedan dess har flera intressenter tillkommit, bland annat EON och för bara några veckor sedan ett polskt bolag som har planer på att bygga en egen ledning från Skanleds slutpunkt i Danmark, berättar Robert Onsander.

Vid konferensen på tisdag, som lockat ett 100-tal anmälda från Norge och Sverige, ska projektet diskuteras bland annat utifrån miljöeffekterna. Eftersom naturgas är ett fossilt bränsle bidrar dess utsläpp av koldioxid till ökningen av växthuseffekten. Men Norge satsar på att kunna lindra klimatpåverkan genom att separera koldioxiden och återföra den till geologiska strukturer under havsbotten.

Pumpar ner koldioxid under havsbotten

Tormod Slåtsveen, direktör vid norska Oljedirektoratet ska tala om de norska planerna, som innebär att koldioxiden avskiljs ur rökgaser från kraftvärmeverk, transporteras i ledning ut till Nordsjön där den pumpas ner i geologiska hålrum under havsbotten – gärna där det finns olja, eftersom man då kan utvinna lite extra olja.

– Norge har testat tekniken på Sleipnerfältet sedan början av 90-talet och är nu på väg mot fullskaleförsök, kanske till år 2014. Om något ska spela en avgörande roll för att minska världens koldioxidutsläpp, är det nog den här tekniken – och där siktar Norge på att bli bäst i världen, säger Robert Onsander.

Göteborg-Oslo-samarbetet
http://www.go-regionen.org/

Business Region Göteborg
http://www.businessregion.se/default.asp

Gassco
http://www.gassco.no/

Swedegas
www.Swedegas.se