Skapar minst 3000 arbetstillfällen. Northvolts och Volvos första gemensamma batterifabrik ska byggas på Hisingen, granne med Volvos Torslandafabrik. Den nya batterifabriken väntas skapa närmare 3000 jobb i Göteborg men också ytterligare flera tusen jobb i Göteborgsregionen. Fabriken ska tas i drift om tre år och leverera batterier till en halv miljon Volvobilar varje år.

Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Cars och Northvolt om den nya fabriken för tillverkning av litiumjonbatterier till Volvos elbilar. Batterifabriken ska ligga bredvid Volvos befintliga Torslandafabrik.

”Så många gröna jobb”

– Det är otroligt glädjande att vi har nått den här överenskommelsen, att Northvolt och Volvo upplever våra lösningar attraktiva och väljer att lokalisera sina framtidssatsningar här, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson.

– Att så många gröna jobb skapas i Göteborg på ett bräde. Helt fantastiskt! Göteborg och Västsverige tar nu ett ännu starkare globalt ledarskap i klimatomställningen och inom hållbar mobilitet, fortsätter Axel Josefson.

Brett samarbete inom Göteborgs Stad

Den första fasen av fabriksbygget omfattar 55 hektar mark och detaljplaneringen pågår redan. Bedömningen är att markberedning och byggstart kan börja nu i höst.

Åtta förvaltningar och tre bolag inom Göteborgs Stad har under ledning av Business Region Göteborg jobbat tillsammans för att möta Northvolts och Volvos önskemål och samtidigt uppfylla miljökraven och hålla den snäva tidsplanen. Västra Götalandsregionen har också varit med i samarbetet.

– På kort tid har Göteborg lyckats svara upp mot bolagens samtliga kriterier, till exempel när det gäller gröna lösningar för vatten, el, logistik och kyla. Genom att återanvända renat avloppsvatten från Gryaab, och använda det som kylvatten, kan vi minska elbehovet för kylning i fabriken kraftigt jämfört med konventionella lösningar, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Bra logistikläge

Göteborgs hamn som är Skandinaviens största hamn ligger några kilometer från Torslandafabriken och järnväg finns redan framdragen. I närområdet har staten investerat 1,5 miljarder kronor i framför allt Hisingsleden som ska vara helt utbyggd med planskilda korsningar om två år.

Utöver detta är 130 miljoner kronor i nya offentliga medel avsatta till infrastruktur i området, framför allt vägar. Göteborgs Stad satsar upp till 80 miljoner och Västra Götalandsregionen upp till 50 miljoner.

Volvo Cars och Northvolt har startat ett gemensamt bolag där den första verksamheten blir ett forsknings- och utvecklingscentrum. Också detta förläggs till Göteborg och kommer när det öppnar nästa år att sysselsätta flera hundra personer. Batterifabriken ska tas i drift 2025 och ska fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar varje år. Fabriken är en investering på 30 miljarder kronor.