"Redan viktig motor i regionens gröna omställning". Novo Energy har fått ta emot Nyckeln till Göteborg av Business Region Göteborg för etableringen av batterifabriken. “Det är historia som nu skrivs i Göteborg i och med Novo energys etablering”, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Beslutet att placera batterifabriken i Göteborg togs av Northvolt och Volvo Cars genom det samägda bolaget Novo energy. Det blir även ett forsknings- och utvecklingscenter. Detta skapar upp till 3000 nya jobb i regionen.

”Det här är världsunikt”

– Etableringen är också avgörande för att vår fordonsindustri skall lyckas i den gröna omställningen och bli världsledande. Dessutom har Novo energy tillsammans med Göteborgs Stad hittat nya cirkulära resurser, bland annat i form av tekniskt vatten, alltså renat avloppsvatten som först används för att kyla processen och där värmen sedan återanvänds i fjärrvärmesystemet, vilket skapar vinst och nytta både för företagen och staden. Det här är världsunikt, säger Henrik Einarsson.

Nyckeln till Göteborg delades ut av kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson i samband med BRG:s konjunkturseminarium i Göteborg den 16 november. Det togs emot av Adrian Clarke, vd för Novo energy production, och Henrik Björkman, vd för Novo energy R&D.