Bergrummet vid Torshamnen börjar i veckan fyllas med råolja. De tre första fartygen har anlöpt Göteborgs hamn och börjat lossa. Oljan ska mellanlagras för att sedan transporteras vidare med större fartyg till exempelvis Asien och Usa.

Nästa steg i Göteborgs Hamns satsning på mellanlagring av råolja är att börja bygga en anläggning för gasåtervinning som ska stå klar till årsskiftet.

I dagsläget hanteras ungefär nio miljoner ton råolja per år i Torshamnen. Den nya anläggningen, en investering på 200 miljoner kronor, beräknas öka hamnens råoljehantering med mellan 20 och 60 procent.