Samarbete mellan sex rederier. Den 18 april går första turen med en ny containerfartygslinje som går direkt från Göteborgs hamn till Kina. Det är sex rederiföretag som slagit sig ihop för att skapa den nya direktlinjen.

Att linjen är direkt innebär att gods inte behöver lastas om i någon av de stora hamnarna på kontinenten, något som gör transporten snabbare, billigare och säkrare.

– Vi har under flera års tid verkat för att svensk industri ska få fler direktlinjer till de viktiga marknaderna i Fjärran östern, så det här är ett mycket efterlängtat och positivt besked, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs hamn AB.

Sveriges största containerterminal
De importvaror som kommer att fraktas hit med den nya linjen är framför allt konsumtionsvaror; kläder, elektronik och möbler. De exportvaror som kommer att fraktas härifrån är land annat bildelar, sågade trävaror, industrivaror, stål och papper.

Fartygen som trafikerar den nya linjen kommer att lägga till vid Göteborgs Hamns containerterminal en gång i veckan. Det första fartyget som anländer är det 320 meter långa APL Finland, som kan lasta 8.000 tjugofotscontainrar. Terminalen i Göteborg är den enda i Sverige som har kapacitet att hantera så stora fartyg.

– Vi har gjort stora investeringar i kranar, terminalytor och farleder för att kunna möjliggöra detta, säger Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt.

Det finns redan innan en direktlinje mellan Göteborgs Hamn och Fjärran östern. Det är Maersk Line som trafikerar Göteborg en gång i veckan. Men nu kommer det alltså att uppstå konkurrens på rutten.