Världens största nu ännu större. Nydöpta jättefartyget MSC Maya med en kapacitet på över 19000 containrar är nu störst i världen. I december börjar hon anlöpa Göteborg, i januari sätts också hennes systerfartyg Zoe in på linjen mellan Göteborg och Fjärran Östern.

– Det är mycket glädjande att MSC sätter in sina största fartyg på Göteborg. Det betyder mycket för Sveriges konkurrenskraft eftersom dessa bjässar erbjuder näringslivet direkttrafik till Fjärran Östern och till andra världsdelar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Det är det schweiziska rederiet Mediterranean shipping company, MSC, som nu toppar världsligan med sin nya så kallade Oscars-serie som byggs i Sydkorea. Fyra fartyg är sjösatta i år och ytterligare 16 är på väg, allihop kan ta 19 224 containrar.

Världens tidigare största fartyg är Maersk Triple E-fartyg med lastkapacitet på 18 240 containrar. De väckte stor uppmärksamhet när de anlöpte Göteborg för första gången för två år sedan.

Kan inte komma fullastad
De nya fartygen är så stora att bara ett fåtal hamnar i Europa kan ta emot dem. Det krävs tillräckligt djupa och breda farleder och största storleken på containerkranar. Och i Göteborgs hamninlopp kan de inte gå in med full last.

– Att Göteborgs Hamn kan ta emot dem innebär en konkurrensfördel för Sverige. Men farlederna kommer att bli en flaskhals på sikt och behöver fördjupas och breddas för att vi även fortsättningsvis ska kunna ta emot de allt större oceangående fartygen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborg Hamn AB.