Sveriges näst största handelspartner i Asien. Svenska exportprodukter som trä, stål och industrikomponenter kan nu fraktas direkt med containerfartyg till Japan. Och på vägen tillbaka tar fartygen med sig elektronik, bilar, kläder och asiatiska livsmedel. Detta sedan världens två största containerrederier startat en ny direktlinje mellan Göteborg och de japanska städerna Kobe och Yokohama.

Det tar 41 dagar att gå mellan Kobe och Göteborg, fartygen kommer att anlöpa Göteborgs hamn varje tisdag. Det första fartyget är redan på väg och väntas till Göteborg den 23 februari.

– Vi välkomnar den nya linjen till Göteborg. Japan är en viktig marknad för svensk import- och exportindustri, säger Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs Hamn AB.

Bakom den nya linjen står det schweiziska rederiet Mediterranean shipping company (MSC) och danska Maersk Line. Direktsjöfart till sjöss innebär att godset inte lastas om på vägen. Flera hamnar på den nya rutten har inte kunnat nås direkt med containerfartyg från Sverige tidigare, till exempel Kobe och Yokohama.