Tågfrakt sparar miljön. På onsdagen startade en ny fraktpendel för containrar, den går på sex timmar från Stockholm Årsta fram till containerterminalen i Göteborg. Där lastas containrarna direkt på någon av fraktlinjerna till Europa och övriga världen.

– Det här blir en möjlighet för Stockholmsföretagen att nå sina import- eller exportmarknader direkt, utan omlastning i någon annan hamn på kontinenten, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn är den enda svenska hamn som har direktlinjer för containertrafik till Kina, Indien, Mellanöstern och USA

Den nya godspendeln mellan Stockholm och Göteborg är en av 26 pendlar i det rikstäckande systemet Railport Scandinavia, som förutom effektivare transporter också minskar koldioxidutsläppen med cirka 50 000 ton per år. Det motsvarar utsläpp från 17 000 bensindrivna personbilar under helt ett år. Varje dag ersätter tågpendlarna cirka 700 lastbilar.