Bygg och fordon i högkonjunktur. Årets andra konjunkturrapport från Business Region Göteborg visar på fortsatt stark tillväxt under 2016. Stora investeringar inom teknikbranschen är en av flera faktorer som driver på utvecklingen. Till hösten beräknas konjunkturindex att stiga ytterligare.

Särskilt byggbranschen och företag som på olika sätt arbetar med transportmedel är just nu i mycket stark högkonjunktur. Ett index på 40 ses som högkonjunktur och fordonsbranschen noterar konjunkturindex på 84, medan bygg landar på 69. Båda förväntas öka till hösten.

Totalindex på 37
− Teknikinvesteringarna i Volvobolagen och i verksamheterna runt Lindholmen Science Park eldar på konjunkturen. Produktutveckling ligger bakom exportframgångar som drar med sig hela Sveriges konjunktur uppåt, säger Henrik Einarsson på Business Region Göteborg.

Även inom branscherna företagstjänster och sällanköpshandel råder högkonjunktur.

Enligt BRG:s rapport ligger totalindex för våren 2016 på 37 och beräknas till hösten att bli 54.