Hjälp att starta eget. Den 8 oktober startar kursen Start-up Fasttrack som ska hjälpa utrikesfödda som drivit företag i hemlandet att snabbt komma i gång i Sverige. Kursen anordnas av One stop future shop – ett EU-projekt för företagarstöd på Hisingen.

– Vi har sett en stor efterfrågan på information om hur man startar eget bland nyanlända som drivit företag i sina hemländer. De har ofta goda kunskaper om företagande och vill ha snabb hjälp att komma i gång. Därför har vi startat vad vi kallar ett snabbspår, säger Samira Savarani, delprojektledare för kvinnors företagande på One stop future shop.

Kartläggning av egna kunskaper
Utbildningen hålls på lätt svenska med tolkningsmöjligheter till engelska, persiska och arabiska. De 20 deltagarna får hjälp att tillsammans arbeta fram och renodla idéer, lära sig hitta kunder och inte minst kartlägga vilka kunskaper och kontakter de själva har som går att använda.

Samira Savarani berättar att det är en stor bredd på vad deltagarna vill ägna sig åt. Vissa har klara affärsidéer även om detta inte är något krav för att få vara med.

– Det är flera som vill starta företag inom import och export, en som vill jobba i oljebranschen, och andra som arbetar med IT och programmering, säger Samira Saravani.

Kvinnors företagande mer hållbart
Kursen avslutas med att deltagarna får presentera sina idéer inför en jury bestående av nyckelpersoner från näringslivet och möjliga investerare. I sitt arbete på One stop future shop har Samira Savarani särskilt fokus på att öka företagandet hos kvinnor.

– Vi ser att det är färre kvinnor än män som startar företag. Samtidigt är kvinnornas företagande mer hållbart. Med snabbspåret vill vi stimulera företagandet även för nyanlända kvinnor.