Underlättar myndighetskontakter. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. Det är mottot för företagslotsen Sam Friberg som hjälper företagare i deras kontakter med stans olika förvaltningar. Företagslotsen är en av flera satsningar för att förbättra företagsklimatet i Göteborgs Stad.

Företagslotsen är en helt ny service som vänder sig till alla som driver små och medelstora företag i Göteborg. Men företagslotsen är också en person – Sam Friberg. Han vägleder företagarna till rätt förvaltning och rätt person.

– Jag är företagens vän som underlättar myndighetskontakterna. Det kan handla om frågor kring kommunala tillstånd eller att samordna ärenden som rör flera olika förvaltningar. Undersökningar visar att 64 procent av företagarna vill ha en lots in i kommunen, säger Sam Friberg.

Bättre bemötande och effektivare rutiner
Företagslotsen samarbetar med stadens nya Kontaktcenter och sex olika förvaltningar – stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, social resursförvaltning och räddningstjänsten i Storgöteborg.

Från februari 2013 är Kontaktcenter redo att ta emot samtal från företag.

– Kontaktcenter har, precis som jag, en vägledande funktion. Förvaltningarna utför själva ärendet och där håller man på för fullt med att trimma hanteringen. Det handlar både om förbättra bemötandet och effektivisera rutinerna kring handläggningen, säger Sam Friberg.

Mindre företag är vana vid korta beslutsvägar och tålamodet med långa handläggningstider är inte alltid så stort.

Ska ge tydliga besked
– Det är entreprenörer vi har att göra med, och de springer fort. Ibland beror utdragna ärenden på att lagar och regler måste följas, rättssäkerheten är viktig. Därför måste man vara tydlig och pedagogisk. Förklara hur processen går till, säger Sam Friberg.

I flera undersökningar får Göteborg sämre betyg än övriga storstadsregioner när det gäller service till företag. Inrättandet av en företagslots är en del av de insatser som görs för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
Och målet är högt satt.

– 2014 ska vi vara bäst av storstadsregionerna, säger Sam Friberg.

Svensk standard på väg
I början av 2013 lanseras också en svensk standard för företagslotsning. Syftet är att öka kvaliteten i kommunernas näringslivstjänster. Det är SIS, Swedish Standards Institute, som utformat den nya standarden och flera kommuner har deltagit i arbetet.
Sam Friberg är en av kommitténs medlemmar.

– Den nya standarden blir vår bibel. Ett verktyg för att kunna hjälpa företagarna på ett effektivt sätt, säger han.

Den 10 december kör företagslotsen i gång på allvar. Men flera företag har redan fått hjälp.

– Hittills har jag haft 36 ärenden, flera av dem av ganska komplex karaktär. Det gäller att lyssna noga på företagarna och sedan försöka hitta lösningar. Ofta handlar det om att flera instanser samverkar.