4000 företagare får enkät om kommunservice. Efter förra undersökningen 2011 har flera initiativ tagits för att göra det enklare att driva företag i Göteborgsregionen. Nu skickas en ny enkät ut till 4.000 företag för att ta reda på vad som kan bli ännu bättre.

Vartannat år skickas enkäten ut till företag som varit i kontakt med en eller flera av kommunens myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

– Undersökningen är jätteviktig eftersom den ger oss underlag för vad företagen tycker fungerar bra idag och vad kommunen eventuellt måste bli bättre på, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Det är Business Region Göteborg som initierat undersökningen som nu blivit nationell. I år får över 60.000 företag runt om i landet möjlighet att svara på enkäten.

Servicen betygsätts
Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Resultaten redovisas som ett nöjd-kund-index.

Vid förra mätningen fick Göteborgsregionen 63 i nöjd-kund-index på en skala upp till 100. Sedan dess har en rad initiativ tagits för att förbättra företagsklimatet. Bland annat har en Företagslots inrättats.

– Lotsen har varit i gång sedan december och har hittills haft ett hundratal ärenden. Vi har redan märkt att det är en uppskattad funktion, de som kontaktat lotsen är nöjda när de lämnar, säger Henrik Einarsson.

Tjänstemän och politiker utbildas
Inom de olika förvaltningarna pågår också ett arbete för att underlätta kontakterna med företagarna.

– I september startar även en utbildning där 500 politiker och tjänstemän ska bli bättre på att möta företagens behov, säger Henrik Einarsson.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som både håller i utbildningen och genomför själva undersökningen. Resultatet av enkäten redovisas i september.