Beror på flera saker. Tre fjärdedelar av företagen i Västra Götaland upplever att det är mycket svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft i tillräcklig utsträckning. I en ny rapport från Business Region Göteborg är kompetensförsörjningen en av utmaningarna som lyfts fram. För att lösa den krävs flera åtgärder.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

I rapporten Näringsliv & tillväxt 2022/23 presenterar Business Region Göteborg nio långsiktiga utmaningar som hindrar jobbtillväxten i Göteborgsregionen och vad som krävs för att lösa dem. Förbättra företagsklimatet och ge bättre förutsättningar för små och medelstora företag är två utmaningar som lyfts fram. Utbilda, behålla och attrahera kompetens är en annan.

Anna-Lena Johanson är ansvarig för kompetensförsörjning på Business Region Göteborg och berättar att kompetensbristen är komplex och beror på flera saker. Bland annat hur arbetsmarknaden fungerar, vad och hur utbildningssystemet levererar och hur attraktiva företag och branscher är.

– Leveransen från utbildningssystemet matchar inte tillräckligt väl näringslivets behov. Det måste vi ändra. Dessutom utbildas för få inom gymnasial yrkesutbildning exempelvis till hantverksyrken. Både företag och hela branscher behöver jobba med sin attraktionskraft. Söktrycket är lågt till många utbildningar som ger garanterat jobb, men ungdomar är inte alltid intresserade. Det gäller även äldre, säger hon.

 Prao-elever ett sätt att visa upp yrken

Vad kan då Göteborgs Stad och Business Region Göteborg göra åt problemen? Anna-Lena Johansson lyfter fram att staden inom ramen för det näringslivspolitiska programmet har som mål att fler arbetsplatser ska ta emot prao-elever.

– Det är ett enkelt sätt att visa upp olika yrken på företaget, öka sin attraktionskraft men också ta del av hur ungdomar tänker och tycker. Tillsammans träffar olika förvaltningar och bolag företag för att lyssna in deras kompetensbehov i syfte att med våra samlade resurser kunna hjälpa till med kompetensutmaningen. Vi behöver i större utsträckning utgå från företagens behov och våga tänka nytt vad gäller olika insatser.

Hur ser det ut när det gäller utländsk kompetens, kommer den till Göteborgsregionen?

– Ja, och det mycket tack vare våra framgångsrika och attraktiva företag. Men processen med arbetstillstånd måste snabbas upp för att vi inte ska tappa talangerna, säger Anna-Lena Johansson

Hur ser du på de närmaste fem åren, är du hoppfull?

– Ja, med vår blandning av olika branscher, världsledande innovativa företag och många framgångsrika mindre företag kommer många att vilja bo och verka här. Men det kräver att vi fortsätter vara nytänkande, utmana och samarbeta mellan stad, region och näringsliv.