Du kan ladda ner rapporten via länken längst ner i den här artikeln.

Hög kunskap inom Göteborgs industri. Göteborgsregionens betydelse för svensk industri växer och de vanligaste yrkena i Göteborg är numera civilingenjör och IT-arkitekt/systemutvecklare. Det visar den nya rapporten “Sysselsättning i fokus 2021” från Business Region Göteborg.

Rapporten baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Fokus ligger på tiden från finanskrisen 2007 fram till året före pandemin, 2019. Den största ökningen när det gäller sysselsättning finns inom tjänstesektorn och framför allt inom kunskapsintensiva tjänster, KIT. Det är konsulter inom teknik som jobbar mot industrin och it- konsulter och teknikkonsulter inom byggsektorn.

Behöver avancerad it-kompetens

 Kopplingen mellan KIT och industrin gör att Göteborgsregionen ses som en världsledande region inom avancerad industriteknik.

– Lite förenklat kan man säga att det typiska företaget i Göteborgsregionen förr anställde folk på varven, medan dagens typiska Göteborgsföretag främst behöver avancerad it-kompetens, även inom produktionen, för att kunna skapa och sälja produkter på världsmarknaden, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg, och tillägger att den utvecklingen varit kraftig de senaste tio åren.

Har hög kunskap

I Göteborgsregionen har 92 av 1000 sysselsatta naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund. För Stockholmsregionen är siffran 60, för Malmöregionen 44 och genomsnittet i Sverige är 42. Peter Warda menar att statistiken talar sitt tydliga språk.

– Vår industrikomposition ser annorlunda ut än i övriga Sverige. Kunskapsinnehållet är högre. De produkter som säljs är efterfrågade globalt. För att få ett jobb i Göteborgsregionen krävs, genomsnittligt sett, mer kunskaper hos den arbetssökande än i övriga landet.

Innovationsmotor och kunskapsstad

Göteborgsregionen står i dag för drygt en femtedel av landets totala exportvärde och mer än en tredjedel av landets samlade privata utgifter för forskning och utveckling, FoU.

– Företagens investeringar i FoU har förvandlat Göteborg från en tung industristad till landets innovationsmotor och en världsledande kunskapsstad, säger Peter Warda.