Telefoner, datorer och pacemakers – antenner finns överallt. Och på fler ställen ska det bli, för nu satsar statliga Vinnova och västsvenska företag tillsammans 31 miljoner kronor på ett nytt forskningscentrum som invigs på Chalmers på fredagen.

– 40 procent av världens totala produktion av mikrovågslänkar tillverkas inom 30 mils radie i Västsverige. Den kompetensen som finns ska vi ta tillvara och utveckla, säger Ulrike Firniss, som i egenskap av representant för kommunala Business Region Göteborg är styrelseordförande i det nybildade forskningscentret CHASE.

31 miljoner de första två åren

15 företag som arbetar med mikrovågsteknologi och antennsystem ingår till en början i samarbetet, som under sina första två år får tillgång till 31 miljoner kronor för forskning och utveckling. Pengarna kommer från statliga Vinnova och företagens egna insatser.
 
Forskningen inriktas på så vitt skilda tillämpningsområden som exempelvis mobiltelefoni, pacemakers, bredband på tåg och tumörbehandling. I praktiken delas satsningen in i fyra affärsområden; Medical, Terminaler, Wireless / SatCom Wireless samt Safety and remote sensing.