Underlättar omlastning av trävaror. En stor del av exporten från Göteborg består av trä, papper och pappersmassa men hittills har det saknats en terminal för omlastning av sågade trävaror. Nu har Göteborgs Hamn investerat i en helt ny spåransluten skogsterminal i anslutning till roro- och containerterminalerna med kapacitet att hantera en miljon kubikmeter trävaror per år.

– Tack vare den här satsningen kan fler sågverk och bruk runt om i hela landet nyttja hamnens världsomspännande linjeutbud, säger Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt.

Sågverken kan nu skicka virke med järnväg eller lastbil, och i Göteborg lastas det om till exempelvis containrar för vidare export ut i världen.

Den nya skogsterminalen, som kommer att drivas av Gävleföretaget Sören Thyr AB, ingår i Göteborgs Hamns satsning på att öka skogsvolymerna. I satsningen ingår även fler tåglinjer och väderskyddade omlastningsterminaler. Hamnen samarbetar också med flera rederier kring nya fraktlinjer för skogsindustrin.