Finns i 60 av landets 290 kommuner. Nu finns en svensk standard för hur kommunala företagslotsar ska fungera. Göteborgs egen företagslots Sam Friberg på Business Region Göteborg har varit med och tagit fram standarden.

– När jag gick med i kommittén i höstas hade de arbetat i två år, så mycket var redan klart. Men jag fick med en formulering i texten om bemötandet som jag tycker är viktigt, säger Sam Friberg.

Han är Göteborgs första företagslots och startade verksamheten på Business Region Göteborg i höstas.

Ska agera proaktivt och pedagogiskt
Företagslotsar blir allt vanligare i svenska kommuner. I dag har cirka 60 av landets 290 kommuner en sådan. Tanken är att företagare ska få samma stöd oavsett vilken avdelning eller person på kommunen som först kontaktas. Och när det går snabbare att få svar blir det enklare att som företagare driva sin verksamhet framåt.

Standarden beskriver hur kommunledningen ska arbeta, hur företagslotsning som process ska fungera i praktiken och vilken kompetens personalen ska ha.

Här sägs till exempel att företagslotsen ska behärska svenska och engelska i tal och skrift, ha goda kunskaper om kommunens interna arbetsprocess för ett företagsärende och goda kunskaper om lagar och förordningar.

– En företagslots ska också känna till företagens villkor, lätt kunna sätta sig in i deras behov och vara bra på att agera proaktivt och pedagogiskt, säger Sam Friberg.

Förändrat arbets- och synsätt
Hultsfreds kommun har drivit frågan om den nya standarden. De andra som varit med och arbetat fram standarden är: BRG, Helsingborg Business Region, Högsby kommun, Löwenbergs SKF, Sigtuna kommun, Stockholm Business Region, Upplands Bro, Varberg, Örebro och Östhammars kommun.

– När företagslotsning fungerar bra innebär det förutom ett förändrat arbetssätt även en förändring i synsätt hos kommunen, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef i Hultsfreds kommun och ordförande i SIS standardiseringsarbete.

– Begreppet företagslots beskriver både en process för samordning och en organisationskultur där företagaren ska kunna välja väg in i kommunen och ändå få ett samordnat stöd