En ny terminal för papper, virke och andra skogsprodukter ska byggas i Arendal. Den blir 20 000 kvm stor och ska stå klar om två år. Den nya skogsterminalen innebär ökade volymer för Göteborgs Hamn. På ett år har terminalen kapacitet att hantera 1,5 miljoner ton papper och andra skogsprodukter.

Det är logistikföretaget RPG, Roger Peterson Group, i samarbete med Göteborgs Hamnbolag, som satsar på en ny logistikterminal med inriktning på skogsindustrin. Terminalen ska ligga i Arendal, i direkt anslutning till hamnen.

– På senare tid har omvärldens efterfrågan på svenskt papper ökat och RPGs nya terminal innebär att vi får ytterligare en aktör i hamnen som betjänar skogsindustrin vilket stärker vår roll som nav för svensk pappersexport, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamnbolag.

Dubbla järnvägsspår, varav ett invändigt i byggnaden, gör det möjligt att köra in hela tåg i terminalen. Enskilda vägar underlättar sedan lastbilstransporter mellan terminalen och hamnen.