I Göteborg finns 33.260 enmansföretagare. Många av dem trivs med att jobba själva och vill inte att firman ska växa. Men många andra vill just det. Och de ska nu få lite extra hjälp.

Hjälpen kommer från Business Region Göteborg (BRG), som på måndagen startade en första kurs i affärsplanering för soloföretagare inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Kursdeltagarna ska träffas vid sex tillfällen, fyra timmar åt gången. De ska få kunskap om hur man tar fram en affärsplan och arbetar praktiskt med den – visioner, mål, strategier, marknadsplaner och mycket annat.

Från solo till duo

– Dessutom får alla som går kursen två timmar individuell rådgivning av någon av våra 30 externa rådgivare som är knutna till programmet, alla specialister inom olika fält, berättar Sofia Mc Conell, kommunikatör på BRG.

I den första kursen deltar åtta företagare, men många fler kurser är planerade. För de företag som vill växa genom att anställa en första medarbetare finns även en kurs som stöttar och ger mod att gå från solo till duo.

Spännande affärsidéer

– Vi hoppas att ett hundratal företagare kommer att gå kurserna, allt som allt, säger Sofia Mc Conell.

– Vi tror verkligen på soloföretagens potential. Många har otroligt spännande affärsidéer och genom smart affärsplanering och ordning och reda i företaget, kan de få ökad kraft att utvecklas och växa, säger Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling på BRG.

Arbetar fram nätverk

BRG håller också på att arbeta fram ett nätverk för soloföretagare i Göteborgsregionen; Nätverk Solo.

– Det är tänkt för dem som gått någon av kurserna ”Affärsplan solo” eller ”Solo till duo”, ett sätt att fortsätta träffas och utbyta erfarenheter kring viktiga frågor, främst ledarskap och säljande, säger Sofia Mc Conell.

Fotnot: BRG är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, som helägs av Göteborgs Stad. BRG arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen.

2466