Spara i stället för att slänga. När fastigheter rivs eller renoveras slängs ofta byggmaterial som det egentligen inte är något fel på. Därför har nu bland andra Business Region Göteborg dragit i gång ett projekt för att öka återbruket i bygg- och fastighetsbranschen, där bland annat Göteborgs Stads fossilfria förskola Hoppet ingår.

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av den totala klimatpåverkan – inte minst genom materialförbrukning och avfall i samband med rivning och renovering. Det kan till exempel handla om fasadtegel, armaturer, dörrar eller glaspartier som kasseras trots att det skulle gå att ta till vara och användas någon annanstans.

Därför har Business Region Göteborg tillsammans med Chalmersfastigheter och IVL Svenska miljöinstitutet startat projektet Återbruk Väst, som ska hitta smarta metoder och arbetssätt för att ta tillvara mer av det som i dag slängs. Dessutom vill man genom projektet påverka människors attityder till att bli mer positiva till återbruk, genom att till exempel visa att det fungerar alldeles utmärkt att sätta in begagnade dörrar i en nyrenoverad fastighet.

– En fördom är att det är billigare att slänga och köpa nytt än att förvara och återbruka. Men med strukturerade arbetssätt, smarta lösningar för lagerhållning och kunskap om hur man tar tillvara material behöver det inte vara så. Vi tror också mycket på att föra berättelser vidare så att det blir ett ökat värde när man kan berätta att fasadteglet kommer från ett gammalt sjukhus eller att innerväggarna i glas är gamla fönster från ett universitet, säger Anastazia Kronberg som är projektledare för satsningen Gothenburg Climate Partnerships, som projektet är en del av.