Krävs ett gediget förarbete. När stora företag etablerar sig i Göteborgsregionen bidrar de till att säkra arbetstillfällen – inte bara här och nu, utan för en lång tid framåt. Men för att företagen ska upptäcka Göteborg och sedan sätta spaden i jorden krävs det ett gediget förarbete.

Etableringen av Northvolts och Volvo Cars batterifabrik i Torslanda kommer att skapa cirka 3 000 jobb – och potentiellt lika många arbetstillfällen hos leverantörer och samarbetspartners.

Viktigt att attrahera arbetstillfällen

Den här typen av etableringar är avgörande för att säkra jobben i framtiden, menar Henrik Einarsson som är etableringschef på Business Region Göteborg.

Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. Foto: Frida Winter.

– Vi står just nu inför stora förändringar inom näringslivet. Både digitaliseringen och hållbarhetsomställningen gör att branscher förändras i grunden. Jobben som finns i dag kan ersättas av en annan typ av jobb. Då är det helt avgörande att Göteborgsregionen lyckas attrahera dessa nya arbetstillfällen, säger han och fortsätter:

– Arbetstillfällena ligger på företagens beslutsbord just nu. Där de hamnar kommer de att finnas under en lång tid framåt. Det innebär att vi som etableringsort måste vara redo att möta företagens behov redan i dag.

Söker aktivt upp företagen

Göteborg är Sveriges främsta tillväxtregion och den region som satsar mest på forskning och utveckling. Det är tunga argument för att etablera sig här. Men det gäller att företagen hör argumenten också.

– Vi måste tala om hur det går för Göteborgsregionen. Ett företag i Tyskland kan omöjligt veta det om vi inte är där och berättar om våra styrkor. Därför söker Business Region Göteborg aktivt upp företag som vi vill ha hit och som vi vet står inför expansion. Vi skapar goda relationer och svarar på beslutsfattarnas frågor. Vi har dedikerade investeringsrådgivare som sköter de processerna, säger Henrik Einarsson.

Stort intresse från näringslivet

En annan metod för att ro hem nya etableringar är att fånga upp kontakter vid tillfällen som när Norges kronprinspar besökte Göteborg i våras och 300 företag från Sverige och Norge medverkade. Henrik Einarsson berättar att Business Region Göteborg även åker på mässor och marknadsför regionen i internationella kanaler. De senaste fem åren har Business Region Göteborg varit involverade i cirka 100 etableringar, där batterifabriken är den största.

– Vi ser ett jättestort intresse från näringslivet. Att Northvolt och Volvo Cars ansåg att Göteborg var den bästa platsen för att etablera batterifabriken sände en tydlig signal. Vår utmaning nu är att möta det här intresset i tid och lösa praktiska frågor tillräckligt snabbt, säger Henrik Einarsson.