Ska underlätta tillgängligheten. Göteborgs Stad har nya riktlinjer för uteserveringar och en av de största förändringarna är att uppbyggda golv bara kommer att vara tillåtna om marken lutar väldigt mycket eller är väldigt ojämn. Det beror bland annat på att uteserveringar ska vara tillgängliga för alla.

Säsongen för uteserveringar startar 1 april och det är därför hög tid att söka bygglov. I år gäller nya riktlinjer som stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret tagit fram, på uppdrag av byggnadsnämnden, i ett uteserveringsprojekt.

– Café- och restaurangägare påverkas av den nya riktlinjen. Det gäller både uteserveringar som är lovpliktiga, som vi hanterar på stadsbyggnadskontoret, och uteserveringar som är lovfria, som trafikkontoret hanterar och ger upplåtelse för, säger Johanna Forsman, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret.

Uppbyggda golv

 En stor förändring gäller uppbyggda golv som nu bara är tillåtna i undantagsfall om marken lutar mer än 8,3 procent.

– Ofta handlar det om trätrall, likt ett altangolv, som de kommer att behöva sänka eller ta bort. Golvet hänger ofta ihop med väggar, tak eller inramning på inglasade uteserveringar. Där kan man behöva bygga om hela uteserveringen.

Tillgängligt för alla

En uteservering tillhör en restaurang eller ett café som är en publik lokal och som ska vara tillgänglig för alla, även de som till exempel sitter i rullstol.

– Vi förstår att de nya reglerna kan komma att bli ett hårt slag för café- och restaurangägare som redan har drabbats hårt av covid-restriktionerna, men vi måste också företräda dem som ska använda uteserveringarna.

Sprider information

 Göteborgs Stad försöker på olika sätt att nå ut till de café- och restaurangägare som haft uteserveringar år efter år, bland annat via mejl och sociala medier.

– De behöver läsa riktlinjen och se hur den påverkar deras uteservering. Vissa följer redan riktlinjen och behöver inte göra något, andra behöver ändra helt.

Hur följer ni upp att riktlinjen följs?

 – Vi ska ut på plats och se så att man efterlever tillgängligheten när det gäller uteserveringar som fått permanent säsongslov. För övriga med tidsbegränsat säsongslov intygar byggherren att bygglovet följts och att kraven på tillgänglighet därmed har efterlevts, säger Johanna Forsman.