50 får hjälp att starta företag. Projektet Start-up fast track ska hjälpa nyanlända att starta egna företag. Målet är att nå hundratals framtida företagare. Projektet är ett initiativ från SDF Västra Hisingen och Tillväxtverket och genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

50 entreprenörer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Göteborgsregionen kommer i sex veckor genom projektet Start-up fast track att utbildas i att starta eget företag.
Utbildningen hålls på dag- och kvällstid och deltagarna får ta del av olika branscher för att själva starta företag.

– Det finns många nyanlända inom etableringen som kan tänka sig att starta eget, men de saknar ofta kunskaper som behövs för att bygga upp varaktiga och lönsamma företag. Vi ser att det finns en stor vinst i den stöttning och hjälp de kan få genom projektet Start-up fast track, säger Sandra Tedenby, sektionschef på etableringsenheten på Arbetsförmedlingen i Göteborg.

På flera språk
Start-up fast track är ett projekt initierat av stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och Tillväxtverket och genomförs alltså tillsammans med Arbetsförmedlingen. Några av projektets mål är att bidra till att skapa hållbara företag och att fler ska komma i egenförsörjning.

Projektet görs på flera språk, bland annat på engelska, arabiska, turkiska, persiska, somaliska och mandarin. Detta för att deltagarna ska kunna delta även om de ännu inte har lärt sig svenska.

Alla som är inne i etableringsfasen i Göteborgsregionen kommer att erbjudas denna första orientering i att driva företag i Sverige

– Vi har under det senaste året haft nästan 100 nyanlända deltagare i vårt snabbspår i företagande, och nu växlar vi upp. Vårt mål är att ytterligare 200 nyanlända inom två år ska ha bättre kunskaper och förutsättningar för att driva företag i Sverige, säger Samira Savarani, delprojektledare för utrikesföddas företagande i Start-up fast track.