Stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen gör en gemensam satsning för att stärka tillväxt- och utvecklings- möjligheter i nordöstra Göteborg.

Stadsdelarna har tagit initiativ till en styrgrupp för tillväxt i Angered, bestående av bland annat politiker och tjänstemän från olika delar av Göteborgs stad, fastighetsföretag och företagarföreningen i Angered centrum.

Vill peka på möjligheterna

Gruppen ska arbeta för att koordinera verksamheter och resurser som kan stärka områdets utveckling.

– Bra villkor för näringslivet, utveckling av torget och av kommunikationerna hit är några av de frågor vi ska jobba med, säger Jan-Åke Ryberg, samordnare för projektet sedan den förste september.

Som samordnare har han ansvar för att skapa ett nätverk för Angereds utveckling.

– I Angered finns massor av resurser och möjligheter, även om mediebilden inte visar det. Vi vill fokusera på det som är bra, peka på möjligheterna.

Ser Angered som en helhet

Jan-Åke Ryberg tror att det viktigaste resultatet av satsningen blir att det etableras fler arbetsplatser, och att statlig och kommunal verksamhet kommer till området:

– Angered har tio procent av stans invånare. Då är det rimligt att lägga en tiondel av den offentliga verksamheten här.

Jan-Åke Ryberg kommer också att ha en roll i samtalen kring den nya översiktsplanen för Angeredsområdet. Planen omfattar bland annat bebyggelse, kommunikationer och näringsliv.

– Det är en utmaning, här ser vi hela Angered som en helhet. Alla aktörer jobbar mot ett mål, och om vi drar åt samma håll kan vi åstadkomma mycket.