Det svenska logistikföretaget Logent tar från början av april över driften av bilterminalen i Göteborgs hamn. Enligt det avtal som blev klart på onsdagen kommer Logent att driva terminalen de närmaste tio åren. Företaget tar över gällande kundkontrakt och de 35 anställda.

Göteborgs Hamn har sedan tidigare delats upp i ett kommunalt hamnbolag och tre separata terminalbolag: bilterminal, roro-terminal och containerterminal. Kajer och infrastruktur kommer även i fortsättningen att vara en kommunal angelägenhet, medan separata avtal tecknas för de tre terminalbolagen.

Redan i oktober blev det klart att DFDS Seaways och C.Ports tar hand om driften av roro-terminalen, och på onsdagen kunde ett tioårigt avtal tecknas med det svenska logistikföretaget Logent AB gällande bilterminalen.

Tar över kunder och 35 anställda
Logent AB driver sedan tidigare hamnar, kombiterminaler och lager på flera håll om i landet. Det nya koncessionsavtalet börjar gälla 4 april, då tar också Logent över gällande kundkontrakt samt de 35 anställda.

Efter roro-terminalen och bilterminalen återstår nu bara att knyta ett nytt koncessionsavtal för containerterminalen.

Fotnot:
Fordonshanteringen ökade kraftigt i Göteborgs Hamn under förra året. Totalt importerades och exporterades 233 000 bilar – en ökning med 48 procent jämfört med 2009.