Ett strategiskt kluster för att stärka Göteborg som kunskapsstad. Det är Business Region Göteborgs senaste idé för att öka regionens möjligheter att tillvarata och utveckla den kompetens som behövs för att möta en förändrad omvärld.

Det kallas för strategisk kompetensförsörjning – att se till att ha rätt kunnande, på rätt plats och vid rätt tid.

Har utvecklat metoder

Business Region Göteborg, BRG, har länge jobbat med att utveckla och stärka företags och organisationers förmåga att tolka omvärlden och skaffa sig den kompetens som efterfrågas. Bland annat har man utvecklat metoder för systematiskt kompetensförsörjningsarbete som involverar både ledning och enskilda medarbetare.

Seminarier, kompetensnätverk, forskningsprojekt och diplomering lockar både företag och kommunala förvaltningar. Nu tar BRG ytterligare ett steg och introducerar ett strategiskt kluster.

”Vi har mängder med olika kluster”

– Det är vårt sätt att jobba på – vi har mängder med olika kluster inom bland annat affärsdriven miljö, medicin, logistik och transport. Nu är det dags att bilda ett kluster för kompetensförsörjningsfrågor i regionen, säger Boye Johansson, projektledare för strategisk kompetensförsörjning på BRG och initiativtagare till det nya klustret.

– Än så länge befinner vi oss i planeringsfasen. Men uppdraget går ut på att samla de parter som har stor påverkan på hela regionens kompetensförsörjning, säger Karin Ingelhag, projektledare för strategisk kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

Framåtblickande strategier

Konkret så handlar det om att få med några av de stora aktörerna inom näringsliv, forskning och utbildning. Redan idag möts dessa i olika nätverk, men i det strategiska klustret kommer fokus att ligga på framåtblickande strategier.

– Syftet är att stärka regionens förmåga att möta förändringarna i omvärlden. Ambitionen är att tillsammans skapa en beredskap för framtiden, säger Karin Ingelhag.

Två seminarier i höst

Samtidigt fortsätter BRG att arbeta med kompetensförsörjning på olika nivåer. Under hösten arrangeras två seminarier på temat ”Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt”, den 24 september respektive 12 oktober. De riktar sig till företag och organisationer i skilda branscher som vill ligga steget före när det gäller kompetensförsörjning.