110 000 resenärer ger 60 miljoner i turistinkomst. Att åka på kryssning är det snabbast växande sättet att resa och det märks inte minst i Göteborgs hamn. När Aida Cara lägger till på torsdag, med 1200 tyska turister ombord, avslutar hon rekordsäsongen som kryssningsfartyg nummer 73 att anlöpa hamnen. Sammanlagt har 110 000 resenärer klivit iland och spenderat 60 miljoner kronor i Göteborg.

Ökningen av antalet kryssningsfartyg som anlöper Göteborgs hamn är remarkabel: år 2000 var det ”bara” nio fartyg, med totalt 3400 passagerare, som kom hit på besök, och nu, 14 år senare, har antalen alltså ökat med över 700 respektive 3 100 procent. Göteborg är nu den andra största kryssningsdestinationen i Sverige, efter Stockholm.

Bakom ökningen ligger dels en allmän trend bland turister att resa just på kryssning, men också en medveten och intensiv marknadsföring från Göteborgs Hamn och Göteborg & Co för att locka rederierna att välja just den här kajen som en av destinationerna. De flesta som kryssar till Göteborg är tyskar, engelsmän och amerikaner.

1 2 500 gäster på två dagar i maj
Den ökande kryssningsturismen är gynnsam för Göteborg. Den genomsnittliga kryssningsturisten spenderar cirka 600 kronor på shopping, restaurangbesök och sightseeing under stoppet i Göteborg. Det innebär cirka 60 miljoner kronor i ren turistekonomisk inkomst för staden.

Säsongen pågår mellan april och oktober och toppen nåddes i maj, när hamnen hade sju anlöp med 12 500 gäster på två dagar. Mest spektakulär var kanske Royal Princess, som kom till Göteborg den 14 maj i samband med sin jungfruresa. Fartyget är 330 meter långt och 66 meter högt, alltså lika lång som Eiffeltornet och lika hög som Big Ben.

På torsdag anlöper säsongens sista kryssningsfartyg, Aida Cara med 1200 tyska besökare. Fartyget beräknas komma från Oslo klockan 8 på morgonen och avgår mot Köpenhamn klockan 20.