"Expedition Framåt" heter det nya tillväxtprogram som Business Region Göteborg nu drar igång. Det ska förhoppningsvis leda till att 900 små och medelstora företag kan växa och nyanställa.

– Vi tror mycket på programmet som baseras på företagens behov. Det känns positivt att kunna erbjuda regionens företag denna möjlighet, säger Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling på Business Region Göteborg.

Stöttar i olika tillväxtfaser

Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är utvecklat av Business Region Göteborg med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Programmet är indelat i etapper för att stötta företagen i sina olika tillväxtfaser. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att vässa väsentliga tillväxtfaktorer som ledarskap, marknadsföring, försäljning och organisation.