På torsdagen slås första pålen ner till bygget av Lindholmen Science Parks nytillskott. Sexvåningshuset Lindholmspiren 3, som knyts samman med befintliga Navet med en gångbro, beräknas vara inflyttningsklart i juni 2010.

Företag, institutioner och organisationer har på senare år i allt högre takt sökt sig till Norra Älvstranden. För att kunna erbjuda ännu fler plats i den kreativa miljön byggs nu Lindholmspiren 3.

Huset kommer att erbjuda 18.000 kvadratmeter över sex våningar. De första hyresgästerna har redan anmält sitt intresse.