Ny mätning av företagsklimatet. Med ett sammanlagt Nöjd kund index på 67 av 100 möjliga hamnar Göteborg på 37:e plats när Sveriges kommuner och landsting sammanställt företagsklimatet i 56 av landets kommuner. Det är samma resultat som förra året, trots att fem av sex serviceområden får bättre omdömen än tidigare. Missnöje med miljö- och hälsoskyddet drar ner det totala betyget.

– Betygen ligger generellt på en klart godkänd nivå, men just miljö- och hälsoskyddsfrågor utgör en så dominerande del av företags kontakter med kommunen att det får väldigt stort utslag i sådana här mätningar, säger Henrik Einarsson, avdelningschef på etablerings- och investeringsavdelningen på Business Region Göteborg.

– Exakt varför betyget sjunkit det senaste året vet vi inte än, men det måste vi naturligtvis ta reda på så snabbt som möjligt så att vi kan förbättra oss,

Det var år 2010 som Sveriges kommuner och landsting, SKL, började med de så kallade Insikts-mätningarna, där sex serviceområden inom kommunala förvaltningar betygsätts av företagarna. Göteborg har genom åren legat snäppet efter de andra storstäderna Stockholm och Malmö, men ambitionen är att komma ikapp och gå förbi.

Digitaliserade bygglov
Förra året hade Göteborg en dipp i omdömet för bemötande, men i år är de två servicefaktorer som förbättras bäst just tillgänglighet och bemötande. Allra högst omdömen får dock bygglov, markupplåtelser och serveringstillstånd.

En förklaring kan vara att göteborgarna sedan i höstas kan söka bygglov digitalt. Göteborg är först bland storstäderna att lansera den möjligheten. Pappershanteringen minskar och man kan själv följa sitt ärende på nätet och via e-post eller sms.

Stadsbyggnadskontoret försöker nu höja servicenivån ytterligare, genom nya arbetssätt som förväntas ge en mer enhetlig bedömning och snabbare handläggning av bygglov. Resultatet av den förändringen kommer dock inte att synas förrän i kommande mätningar från SKL.

Tror på handlingsplanen
– Det går absolut framåt och vi blir allt bättre i många av våra verksamheter, men det går för långsamt för att vi ska vara nöjda. Förra året tog vi fram en handlingsplan som integrerats i alla verksamheter och den ska vi fortsätta att arbeta efter, men tyvärr tar det lite tid innan alla förändringar slår igenom, säger Henrik Einarsson.