Men importen minskar. Trots den ekonomiska krisen i omvärlden ökade antalet exporterade containrar via Göteborgs Hamn under det första halvåret i år. Däremot minskade importen, liksom antalet skeppade bilar in och ut ur landet.

Den som vill ha koll på vartåt konjunkturen lutar brukar ha nytta av att snegla på statistik från Göteborgs Hamn, som ser en tredjedel av Sveriges utrikeshandel passera kajerna. Det första halvåret 2012 bjuder dock på lite motsägelsefulla besked om huruvida marknadsläget pekar uppåt eller nedåt.

Totalt skeppades 458 000 containrar via Göteborgs Hamn, vilket är 2 000 fler jämfört med motsvarande period förra året. De som gick iväg på export ökade med tre procent, trots att den annars så stora pappersexporten minskade, medan de containrar som importerades, oftast innehållande konsumtionsvaror som kläder, möbler, elektronik och livsmedel, minskade med sex procent.

Färre bilar, mer diesel
Skillnaderna är också stora när det gäller containrarnas ursprungs- respektive destinationsorter. Handeln med Asien och USA är fortfarande stark medan de europeiska flödena minskade med fyra procent.

Varor med anknytning till fordonsindustrin visade också upp olika utvecklingstendenser. Antalet importerade och exporterade bilar som passerade Göteborgs Hamn var ”bara” cirka 88 000 stycken under första halvåret, en minskning med hela 28 procent. Däremot ökade distributionen av diesel från hamnens stora raffinaderier och lagringsbolag med 35 procent till två miljoner ton. Hälften fraktades till övriga Sverige och andra hälften till utlandet.

Tågen är ikapp lastbilarna
Antalet tågtransporterade containrar satte nytt rekord genom att öka med 14 procent. Det innebär att järnvägen och lastbilstrafiken numera står för cirka hälften vardera av alla landtransporter av containrar.