Men färre passagerare. Under första kvartalet passerade mer gods genom Göteborgs hamn än förra året. Det beror bland annat på en ökning av transporter av bilar för den europeiska marknaden. Samtidigt har pandemin lett till en kraftig minskning inom passagerartrafiken.

Brist på tomcontainrar, nedstängningar och smittspridning har påverkat världshandel under årets första kvartal. Göteborgs Hamn kan ändå redovisa en ökning i flödet av container, nya bilar och så kallad ro−ro trafik, alltså lastfartyg som är konstruerade för att lätt kunna köras last ombord och i land.

– Vi har ett betydligt svårare läge nu än vad vi hade för ett år sedan. Att volymerna trots detta ökar visar på hur anpassningsbar och lösningsinriktad logistikbranschen är, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Fler exportbilar

Störst ökning hittas i hamnens roro- och bilterminaler. Roro-flödena till och från hamnen gick upp med tre procent, till 141 000 hanterade enheter, jämfört med samma period 2020. Antalet nya bilar uppgick till 73 000, vilket är en uppgång med nio procent. Främst är det exportbilar för den europeiska marknaden som ökat. Även containerhanteringen steg med en procent.

Inom kryssning− och färjetrafiken syns dock effekterna av pandemins rese- och avståndsrestriktioner. Jämför med första kvartalet 2020 minskade antalet passagerare med 71 procent. Pandemin skapade också mindre efterfrågan på energiprodukter, vilket ledde till att hanteringen av energiprodukter i hamnen minskade med tolv procent.