Halvårsrapport från Göteborgs Hamn. Samtidigt som roro-frakterna inom Europa blev fler minskade den globala containertrafiken till och från Göteborgs Hamn under första halvåret 2014. Det visar den nya halvårsrapporten från Göteborgs Hamn.

Tyskland, England och Belgien står för den största ökningen av rorotrafiken (trailers och annat rullande gods) under det första halvåret 2014. Totalt skeppades 286 000 enheter vilket innebär en ökning med 3 procent.

Samtidigt som rorotrafiken i norra Europa noterade en ökning tappade Göteborgs Hamn global containertrafik.

Fler personbilar och nytt kryssningsrekord
– Detta kan vara en indikator på att Sveriges handel med de snabbväxande ekonomierna i andra världsdelar inte ökar i samma takt som tidigare, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Den långväga containertrafiken gick ner med nio procent under första halvåret. Exporten står för en större del av minskningen än importen.

I övrigt kan ökningar noteras på flera håll: 89 000 nya personbilar passerade hamnen – vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Samtidigt som kryssningstrafiken slår nya rekord ökar passagerartrafiken med fem procent.