32.747 containrar passerade in och ut via containerterminalen i Skandiahamnen under oktober. Det är det högsta antalet någonsin under en enskild månad. Det kommunala bolaget Göteborgs Hamn omsatte över 100 miljoner kronor i oktober vilket också är rekord.

Förklaringen till de nya rekordsiffrorna är både nya fartygslinjer och en ökning i den totala mängden gods hos de flesta av rederierna som använder containerterminalen. Mängden gods som passerar in och ut via Göteborgs Hamn har också ökat efter förbättringar i järnvägsnätet.

Jämfört med samma period förra året har till exempel antalet importerade och exporterade bilar ökat med 25 procent. I genomsnitt passerar 1.000 containrar och 1.000 bilar Göteborgs Hamn varje dag året runt.