Många branscher är drabbade. Med anledning av covid-19-pandemin kartlägger Business Region Göteborg regelbundet situationen för näringslivet i Göteborgsregionen. Den senaste rapporten blev klar på tisdagen och visar att antalet permitteringarna i Västra Götaland nu är uppe i över 100 000. Besöksnäring och handel står för cirka en fjärdedel men många fler branscher är drabbade.

Läs rapporten: Näringslivets situation – uppdatering 12 maj

– Den här krisen slår brett mot hela näringslivet, inte bara besöksnäring som det talades mycket om inledningsvis. Inte minst industrin är hårt drabbad med över 40 procent av alla permitteringar i länet, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg granskar jobbtillväxt, arbetslöshet, antal konkurser, korttidspermitteringar, varsel och företagsrekonstruktioner. Detta för att visa tillståndet just nu för näringslivet i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen.

7600 fler arbetslösa sen årsskiftet

Den senaste kartläggningen visar att antalet permitteringar nu är uppe i cirka 109 000. Besöksnäring och handel står för cirka en fjärdedel, men många andra branscher är också drabbade.

Av Business Region Göteborgs kartläggning framgår också att antalet arbetslösa i Göteborgsregionen fortsätter att bli fler. Sedan årsskiftet har antalet ökat med 7 600.

– Permitteringar och varsel resulterar i allt fler arbetslösa och tyvärr har vi inte sett toppen än. På den positiva sidan ser vi dock att allt fler länder nu sakta börjar öppna delar av ekonomin. Göteborgsregionens näringsliv är ju starkt beroende av export och därmed tillväxt i andra länder. Där finns nyckeln till hur långdraget det här blir, säger Henrik Einarsson.

Business Region Göteborg kommer fortlöpande analysera och presentera läget utifrån samma parametrar.